Anton Scheepstra 

      laatste update 11 maart 2002


     Previous Home Next

biografie   contact
     


BIOGRAFIE
Uitgever Anton Scheepstra werd geboren op het Bolwerk in Harlingen, en wel 21 maart 1959 om 10.30 uur. Het was die dag een extreem mooie lentedag, aldus de overlevering. Volgens familiefoto's las hij op de leeftijd van 11 maanden al de krant en schreef hij als vijfjarige zijn eerste letters op een schoolbord.
Na gewoond te hebben in achtereenvolgens Franeker en Heerenveen kwam Scheepstra op twintigjarige leeftijd naar Groningen om daar de studie Nederlandse Taal- en Letterkunde te proberen, hetgeen zes jaar later met succes werd afgesloten. Onderwijl hield hij zich veelvuldig bezig met de redactie (en ook productie) van diverse clubblaadjes, om in het laatste jaar van zijn studie de eerste boekuitgave te verzorgen, getiteld Nacht van het ei, met daarin verhalen en gedichten van medestudenten. Na zijn studie kwam hij terecht bij Stichting Uitgeverij Xeno, eerst als vrijwillig bureaumedewerker, later als bestuurlid en uiteindelijk als stichtingsvoorzitter. In 1991 richtte hij uitgeverij Passage op.

Bij Passage publiceren of publiceerden de volgende Rottend Staal-medewerkers: Daniël Dee, Bart FM Droog, Ruben van Gogh, Karel ten Haaf, Tjitse Hofman, Ronald Ohlsen, Hannie Rouweler, Albertina Soepboer, Meindert Talma en Simon Vinkenoog.

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Anton Scheepstra.
Zie http://www.estories.myweb.nl/wieswie_uitgevers.htm voor een overzicht van de andere uitgevers en literaire hotemetoten in Nederland.

Anton Scheepstra
© foto: De Dichters uit Epibreren, 2001

CONTACT
Uitgeverij Passage
Postbus 216
9700 AE  Groningen
telefoon: 050-527.13.32
e-mail: passuit@xs4all.nl
site: http://www.uitgeverijpassage.nl/

Stuur geen typoscripten per e-mail naar uitgeverij Passage!!! Alleen inzendingen per normale post worden in behandeling genomen.

alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Rottend Staal Online 2002. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.