Victor Vroomkoning

      laatste update 3 augustus 2007


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
bibliografie Vuilniszakken, 1990  
  Uur U, 2003  


BIOGRAFIE

Victor Vroomkoning (pseudoniem van Walter van de Laar) werd als de helft van een twee-eiige tweeling uit een Antwerpse moeder geboren; dat gebeurde rond de middag van donderdag 6 oktober 1938 in Brabants centrum, Boxtel, op de hoek van de Kruisstraat en Rechterstraat waar zijn Gelderse vader een brood-en banketzaak dreef (hij was afgestudeerd kok).

Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en filosofie te Nijmegen. Tot 1995 was hij werkzaam in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Hij is medewerker van het Kritisch Literatuur Lexicon. Een enkel anderssoortige publicatie daargelaten, publiceert hij uitsluitend gedichten.

Zijn werk werd/wordt opgenomen in een groot aantal Vlaamse en Nederlandse literaire tijdschriften. Zijn gedichten worden geregeld gebloemleesd en werden nogal eens onderscheiden (o.a. met de Pablo-Nerudaprijs 1983). Zijn gedicht Vuilniszakken (uit: Echo van een echo) behoort inmiddels tot de canon van de Nederlandstalige poëzie.

Vroomkoning was voorzitter van de jury van de Johnny van Doornprijs, is sinds jaar en dag voorzitter van de jury van de SNS- literatuurprijs en is jaarlijks als jurylid actief voor de Gelderse Kunstbende. Hij zat in de redactie van het Literair Café O'42 en van Zaal Zes, het literaire programma van LUX, beide te Nijmegen. Hij treedt tamelijk vaak in het hele land op, geeft ook workshops poëzie.

Onder het heteroniem Stella Napels publiceerde hij de geruchtmakende bundel Lippendienst (De Arbeiderspers, Amsterdam 1997); voor het manuscript hiervan was hij in 1995 onderscheiden met de tweejaarlijkse Blanka Gijselenprijs.

Vroomkoning kreeg in 2006 de Karel de Grote-prijs van de stad Nijmegen uitgereikt. Van deze stad is hij momenteel ook Stadsdichter.

Raadpleeg ook www.google.com voor nog meer meer over Victor Vroomkoning.


BIBLIOGRAFIE: POËZIE

De einders tegemoet, De Stiel, Nijmegen 1983
De Laatste dingen, Wel, Bergen op Zoom, 1983
Klein museum, Agathon, Houten, 1987
Echo van een echo, Manteau, Antwerpen-Amsterdam, 1990
Oud zeer, Manteau, Antwerpen-Amsterdam, 1993
IJsbeerbestaan, De Arbeiderspers, Amsterdam,1999
Verloren spraak (bibliofiele uitgave), Fado Press, Tilburg, 2000
Bij verstek, De Arbeiderspers, Amsterdam, 2002
Stapelen, De Arbeiderspers, Amsterdam, 2005

Samen met collega-dichter Jos Versteegen stelde hij een bloemlezing van funeraire poëzie samen: Een zucht als vluchtig eerbetoon, Meulenhoff-Manteau, Amsterdam-Antwerpen 1995

VUILNISZAKKEN

Zoals ze daar 's morgens
op de stoep tegen elkaar aan
geleund warmte zoekend
in hun plastic jassen
staan te wachten, grijs,
vormeloos, vol afgedankt
leven, tegelijk broos
en weerloos. Je zou ze
weer naar binnen willen
halen, je ouders
wachtend op de bus


© Victor Vroomkoning, 1990
uit: Echo van een echo, Manteau, Antwerpen-Amsterdam 1990UUR U

Vader en ik, wij zijn de luidkeelse
zwijgers. Ik hoef maar moeder
te fluisteren, of daar gaan we
met zestig minuten oorverdovende
stilte. Hij was al een man van halve
woorden, maar sinds haar dood
hoeft niets meer uitgesproken.

Af en toe hoor je hem slikken,
glinstert er iets aan zijn ogen
maar zijn gezicht een masker van
papier-maché, een bedje ijskoude
asperges zijn biddende vingers.

Achter hem trouwt hij haar,
zijn vingers in de hare, zijn kop
lachend naar haar toegenegen.


© Victor Vroomkoning, 2003

CONTACT
e-mail: vroomkoning@planet.nl

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23

UITGEVERIJ
Uitgeverij de Arbeiderspers
Postbus 2877
1000 CW  Amsterdam
tel: 020-524.75.00
fax: 020-622.49.37
e-mail: info@arbeiderspers.nl

 

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Victor Vroomkoning/Rottend Staal Online 2003. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.